Komunikat w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2021 r.  poz. 2398), wprowadzono obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez określone grupy osób.

Kto jest zobowiązany poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19?

Jak wynika z treści rozporządzenia obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego. Co to oznacza w praktyce?

Lekarze i lekarze dentyści oraz osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych.

Obowiązkowi szczepienia przeciwko COVID-19 podlegają:

a) lekarze i lekarze dentyści oraz pozostałe osoby wykonujące zawód medyczny, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna tzw. kontraktowa, umowa zlecenia);

b) lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmiot leczniczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej;

c) pozostałe osoby wykonujące zawód medyczny (pielęgniarki i położne, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych bez względu na formę zatrudnienia)

Nie ma jednocześnie znaczenia czy dany podmiot udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ, czy też świadczenia udzielane są na zasadach komercyjnych oraz jaki rodzaj świadczeń zdrowotnych jest udzielany.

Lekarska praktyka zawodowa

Obowiązkowi szczepienia przeciwko COVID-19 podlegają lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyk zawodowych wszystkich rodzajów, a więc jako:

  • indywidualna i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,

  • indywidualna i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,

  • indywidualna i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub

  • grupowa praktyka lekarska.

Personel „niemedyczny”

Obowiązkowi szczepienia przeciwko COVID-19 podlegają także osoby wykonujące czynności zawodowe zarówno w podmiotach leczniczych jak i w praktykach lekarskich, które nie wykonują zawodu medycznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Do tej kategorii należy zaliczyć przykładowo rejestratorki, pracowników administracyjno-biurowych czy sprzątaczki i to bez względu na podstawę zatrudnienia.

Termin spełnienia obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19?

Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu, musi zostać zrealizowany do 1 marca 2022 r. W efekcie szczepienia, osoba zaszczepiona powinna uzyskać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Oznacza to, że do 1 marca 2022 r. osoba powinna poddać się pełnej procedurze szczepienia zgodnie z charakterystyką danej szczepionki.

Wyłączenia w zakresie obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19

Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu nie znajduje zastosowania do osób, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu do 1 marca 2022 r. (ostatni dzień wyznaczony na dopełnienie obowiązku) nie dotyczy osób, u których na ten dzień nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Czy obowiązują sankcje za niedopełnienie obowiązku poddania się szczepieniu?

Zgodnie z art. 48a ust 1 pkt 5 w zw. z art. 46 ust 3 i ust 4 pkt 7 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 poz. 2069 tj.) na osoby, które nie poddadzą się obowiązkowi szczepienia przeciwko COVID-19 może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000-10.000 zł.

                                                                                                          Radca prawny 
Jakub Frakowski

                                                                                                          Zespół Radców Prawnych
Śląskiej Izby Lekarskiej 
w Katowicach

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. Poz. 2398)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późń. zm.)
  • ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 poz. 2069 tj.)
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z14 czerwca 2021r.  w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia  w związku z COVID-19.
Udostępnij