Informujemy, że Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zamierza podpisać umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o specjalności:

-chirurgia (2 osoby)
-choroby wewnętrzne (6 osób)
-ortopedia i traumatologia (2 osoby)

Zainteresowanych lekarzy prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV) na adres 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- ma nieposzlakowaną opinię;

- uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia. 

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

- o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

- w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Udostępnij