Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią z Kancelarii Prezydenta RP, dotyczącą zmian w art. 37a kk oraz z komentarzem pana Michała Kozika - radcy prawnego. 

Szanowni Państwo,

pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Prezes NRL zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do tego, aby oprotestowana przez środowisko lekarskie nowelizacja art. 37a kodeksu karnego nie weszła w życie (pismo w załączeniu). 

Odpowiedź ze strony Szefa Kancelarii Prezydenta RP nadeszła po ponad dwóch tygodniach oczekiwania, kiedy wiadomo już nie tylko, że Prezydent RP podpisał ustawę zwaną potocznie Tarczą antykryzysową 4.0, która nowelizuje art. 37a kodeksu karnego, ale również, że nowelizacja ta weszła już w życie i obowiązuje.

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia ponadto, że nowelizacja art. 37a kodeksu karnego stanowi usuniecie rażącego błędu w formule tego przepisu wprowadzonej w 2015 roku. Kancelaria Prezydenta RP odpowiada również, że wskutek nowelizacji art. 37a kodeksu karnego sąd nie utracił możliwości orzekania kary wolnościowej, możliwe będzie także w sprawach o tzw. błąd medyczny zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania. 

W treści pisma, które otrzymaliśmy, Kancelaria Prezydenta RP niestety nie ustosunkowała się do podnoszonego w piśmie Prezesa NRL zarzutu niewłaściwego trybu stanowienia przepisów z zakresu prawa karnego, które poprzednio w czerwcu 2019 r. stanowiły podstawę wystosowania przez Prezydenta RP wniosku o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją nowelizacji kodeksu karnego.

Po drugie, warto odnotować, że w piśmie Prezesa NRL do Prezydenta RP stwierdzono jedynie, że zmiana art. 37a kodeksu karnego ograniczy sądowi (a nie pozbawi) możliwość wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. W tym zakresie ze strony kancelarii Prezydenta RP nie uzyskano odpowiedzi. 

Treść pisma z Kancelarii Prezydenta RP w załączeniu.

Michał Kozik

radca prawny

Naczelna Izba Lekarska

załącznik:

pismo prezesa NRL Andrzeja Matyji do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej

Udostępnij