Informujemy, że w ślad za rozmowami prowadzonymi przez Naczelną Izbę Lekarską z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, resort podjął się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19 (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), w sytuacji, gdy zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

O przyznanie renty specjalnej mogą się ubiegać tylko i wyłącznie członkowie rodzin zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przed chorobą pozostawali w stosunku pracy (niezależnie od formy zatrudnienia).  

W celu pozyskania wsparcia finansowego należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami oraz przesłać go na adres .

Dane będą zbierane bezterminowo. 

Przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na przyznanie renty.

Załączniki:

wniosek

zal.-1-dane-do-wniosku-mz-o-wsparcie-finansowe-dla-rodzin-lekarzy-zmarlych-na-covid.

zal.-1a-dane-do-wniosku-mz-o-wsparcie-finansowe-dla-rodzin-lekarzy-zmarlych-na-covid.

zal.-2-oswiadczenie-przyczyna-zgonu

 

Udostępnij