Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Z dniem 1.1.2021 wszystkie firmy zatrudniające pracowników, w tym także podmioty wykonujące działalność leczniczą (a więc zarówno lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie, jak i będący podmiotami leczniczymi), zostały objęte Pracowniczym Programem Kapitałowym. Najpóźniej do 23 kwietnia 2021 należy podjąć pewne działania określone w PPK pozwalające wywiązać się z nałożonego obowiązku.

Harmonogram PPK

1.7.2019 – włączenie do programu firm zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych

1.1.2020 – włączenie do programu firm zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych

1.7.2020 – włączenie do programu firm zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych

1.1.2021 – włączenie do programu firm zatrudniających co najmniej 1 osobę zatrudnioną*

Do 23.04.2021 przekazanie informacji pracownikom o PPK i zebranie ewentualnych deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Do 23.04.2021 Wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników i podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową

Do 10.05.2021 Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową

Od 1.06.2021 przekazywanie wpłat do PPK

Do programu automatyczne zapisywane są osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55. roku życia, o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby zatrudnione, który ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, zwracają się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Jeśli minimum jedna osoba zatrudniona została włączona do programu PPK należy podjąć działania określone w harmonogramie.

Jeśli żadna osoba zatrudniona nie została włączona do programu PPK (wszyscy złożyli deklarację rezygnacji) firma - tylko mikroprzedsiębiorca** - nie musi dokonywać żadnych działań.

Lekarze i lekarze dentyści mający powyżej 10 osób zatrudnionych mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK nawet w sytuacji, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, pracodawca będzie miał obowiązek znów przekazywać wpłaty do PPK dla wszystkich kwalifikujących się zatrudnionych, poinformować o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat, ewentualnie ponownie zebrać deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Szczegóły na oficjalnej stronie PPK https://www.mojeppk.pl/

Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK

* Pod pojęciem osoby zatrudnionej należy rozumieć:
a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy Kodeks pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy Kodeks pracy,

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy Kodeks pracy,

c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy Prawo spółdzielcze,

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,

f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

** Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Załączniki: 

PPK Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat

➡ PPK Plakat dla pracownika

PPK Poradnik dla pracownika

PPK Tabela deklaracje i wniosków

PPK ustawa tekst jednolity z 7.7.2020

PPK wzory obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika

Udostępnij