Sprostowanie do artykułu "Izby Lekarskie utrudniają lekarzom z Ukrainy podjęcie pracy" - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Po opublikowanym 16.07.2023 r. w portalu gazeta.pl oraz 17.07.2023 w wersji papierowej Gazety Wyborczej artykule red. Judyty Watoły "Izby Lekarskie utrudniają̨ lekarzom z Ukrainy podjęcie pracy”, Śląska Izba Lekarska wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie nieścisłych oraz nieprawdziwych informacji podanych przez autorkę.

Po miesiącu od publikacji ww. artykułów pojawiły się kolejne, w którym autorka powieliła wcześniejsze błędy oraz popełniła szereg kolejnych, jednocześnie nie publikując w całości treści przesłanego przez ŚIL sprostowania.

Dlatego poniżej publikujemy pełny tekst sprostowania artykułów z lipca 2023 r. ,,Izby Lekarskie utrudniają̨ lekarzom z Ukrainy podjęcie pracy”.

Sprostowanie

Śląska Izba Lekarska oświadcza, że artykuł pt. ,,Izby Lekarskie utrudniają lekarzom z Ukrainy podjęcie pracy” autorstwa Pani Judyty Watoły opublikowany w dniu 17.07.2023 r. w Gazecie Wyborczej zawiera następujące nieścisłe oraz nieprawdziwe wiadomości:

- nieprawdą jest, że Minister zdrowia wydał Natalii prawo wykonywania zawodu na pięć lat, w tym trzy pierwsze miesiące pod nadzorem.

Minister Zdrowia nie przyznaje lekarzom prawa wykonywania zawodu (pwz), wydaje wyłącznie decyzję, w której udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza. Prawo wykonywania zawodu, w tym warunkowe pwz, przyznaje właściwa okręgowa rada lekarska lub działające z jej upoważnienia prezydium.

- nieprawdą jest, że „Kiedy się odwołała, ŚIL w ogólne wykreśliła ją z rejestru lekarzy”.

Skreślenie z listy członków ŚIL było następstwem uchylenia przez Prezydium NRL uchwały Prezydium ORL o przyznaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i wpisania jej do prowadzonego rejestru.

- nieprawdą jest, że „w ŚIL takie rozmowy [weryfikujące znajomość języka polskiego] odbywały się raz w miesiącu”.

Rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego odbywały się i odbywają przed każdym posiedzeniem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, tj. co dwa tygodnie.

-nieprawdą jest, że „Zmroziło ją, kiedy przeczytała, że „przyznaje się obywatelce Ukrainy warunkowe prawa wykonywania zawodu na obszarze RP uprawniające do wykonywania zawodu pod nadzorem specjalisty w czasie od 2023 do 2028”.

W treści uchwały widnieje informacja, że przyznaje się warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do wykonywania zawodu pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

- nieprawdą jest, że „[po rozmowie weryfikującej znajomość języka polskiego lekarz] wysłała do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przyznanie jej w tzw. trybie uproszczonym warunkowego prawa wykonywania zawodu (PWZ)”.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz w pierwszej kolejności kieruje wniosek do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody wykonywanie zawodu lekarza. Po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia wyrażającej zgodę, lekarz składa wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu do okręgowej rady lekarskiej.

- nieprawdą jest, że „wcześniej przez wiele lat izby lekarskie stwarzały lekarzom ze Wschodu trudności, minister wymyślił więc, że będzie decydować o przyznaniu PWZ sam, a do obowiązków izb będzie należało tylko wpisanie danego lekarza do rejestru i wydanie PWZ”.
Przed wprowadzeniem do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, przepisy wymagały od lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE nostryfikacji dyplomu i zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego. Tym samym, to nie izby lekarskie utrudniały uzyskanie prawa wykonywania zawodu, ale obowiązujące przepisy wymagały spełnienia od lekarza spoza UE określonych warunków by uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Kolejnymi nowelizacjami ww. przepisów, wprowadzono uproszczone tryby uzyskania prawa wykonywania zawodu. Minister Zdrowia – nawet po zmianie przepisów - nie przyznaje prawa wykonywania zawodu, wydaje wyłącznie decyzję, w której udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza. Warunkowe pwz przyznaje właściwa okręgowa rada lekarska lub działające z jej upoważnienia prezydium. Rada dokonuje równocześnie wpisu danego lekarza na listę członków danej izby lekarskiej oraz do okręgowego rejestru lekarz i lekarzy dentystów. Warunkowe pwz zostały stworzone w okresie epidemii COVID-19 w celu zapewnienia większej liczby kadry medycznej.

- nieprawdą jest, że „decyzję ministra o przyznaniu jej prawa do samodzielnego wykonywania zawodu przez pięć lat z okresem nadzoru przez pierwsze trzy miesiące dostała w grudniu”. Minister Zdrowia nie przyznał lekarzowi prawa do wykonywania zawodu, wydał wyłącznie decyzję, w której udzielił zgody na wykonywanie zawodu lekarza. Warunkowe pwz przyznaje właściwa okręgowa rada lekarska lub działające z jej upoważnienia prezydium.

- nieprawdą jest, że „bo zgodnie z nimi [przepisami] decyzję o przyznaniu PWZ podejmuje minister, a izba tylko wydaje dokument”.

Minister Zdrowia nie przyznaje lekarzom prawa wykonywania zawodu, wydaje wyłącznie decyzję, w której udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza. Warunkowe pwz przyznaje właściwa okręgowa rada lekarska lub działające z jej upoważnienia prezydium. Rada dokonuje równocześnie wpisu danego lekarza na listę członków danej izby lekarskiej oraz do okręgowego rejestru lekarz i lekarzy dentystów.

- nieprawdą jest, że „Prezydium NIL nakazało śląskiej izbie rozpatrzenie jeszcze raz wniosku Natalii”.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchyliło podjęto uchwałę Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i przekazało Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawę do ponownego rozpatrzenia.

- nieprawdą jest, że Tadeusz Urban jest prezesem ŚIL.

Nie istnieje stanowisko Prezesa Śląskiej Izby Lekarskie. Tadeusz Urban jest Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej – organu ŚIL.

- nieścisłością jest śródtytuł o treści „Niech pracują tam, gdzie nie chcą Polacy”

Zachęcanie lekarzy z Ukrainy do pracy w szpitalach, głównie powiatowych, wynika z braków kadrowych, które są spowodowane niewystarczającą liczbą lekarzy, a nie niechęcią lekarzy z Polski do pracy w tych miejscach.

- nieprawdą jest, że „[na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach dr Tadeusz Urban powiedział, że] bo chodzi o to, żeby [lekarze z Ukrainy] pracowali tam, gdzie nie chcą pracować polscy lekarze.

Tadeusz Urban w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wskazał, że z Ukrainy są najbardziej potrzebni w szpitalach, głównie powiatowych, z uwagi na braki kadrowe.

- nieprawdą jest, że „minister przyznał im prawo do samodzielnego wykonywania zawodu z okresem nadzoru przez 3 miesiące.

Na mocy ustawy jedynie właściwe okręgowe izby lekarskie mogą przyznawać prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (PWZ).

- nieprawdą jest, że „ich wnioski nie będą szybko rozpatrzone, bo prezydium ŚIL nie ma posiedzeń w wakacje”.

Postępowanie w sprawach o przyznania warunkowego PWZ przekazane przez NRL do ponownego rozpoznania należą do wyłącznej kompetencji Okręgowej Rady Lekarskiej, podczas gdy posiedzenia Prezydium ORL odbywają się regularnie co dwa tygodnie, także w okresie wakacyjnym.

- nieprawdą jest, że „dla ukraińskich lekarzy, którzy czekają na decyzję, to kolejne miesiące w zawieszeniu: bez możliwości podjęcia pracy innej niż dorywcza”.

Do czasu ponownego rozpoznania wniosku o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza lekarz jest uprawniony wykonywać ten zawód na podstawie posiadanej decyzji Ministra Zdrowia. Wiąże się to z koniecznością wystąpienia do Ministra Zdrowia o nadanie numeru odpowiadającego cechom prawa wykonywania zawodu (np. w celu wystawiania recept, zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy).

 

Komentarz prezesa ORL w Katowicach przesłany do redakcji Gazety Wyborczej przed publikacją artykułu. 

 

Udostępnij