Stanowisko Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pracowników zawodów medycznych  11 września 2021 roku

Sytuacja w polskiej ochronie zdrowia nigdy nie była dobra, ale w ostatnim czasie uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Do stałych problemów takich jak wieloletnie niedofinansowanie, niedobory kadrowe, coraz mniejsza liczba młodych medyków podejmujących po zakończeniu edukacji wykonywanie zawodu doszły kolejne – wynikające   z pandemii koronawirusa. Polska ochrona zdrowia zatrzymała się na krawędzi swoich możliwości. Już nie wystarczą chęci i starania pracowników medycznych, którzy ponad swoje siły dążyli do zapewnienia pacjentom właściwej opieki medycznej. Medycy wyczerpani kilkumiesięczną walką z pandemią, atakami i hejtem, nie są w stanie dalej tak funkcjonować. Zmiany są konieczne i niezbędne.

Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego wyraża swoje stanowcze poparcie wobec wszelkich działań i postulatów środowiska medycznego zmierzających do poprawy sytuacji.

Udostępnij