9 września 2020 roku podczas posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach odbyła się uroczysta sesja poświęcona patronowi Domu Lekarza dr. Andrzejowi Mielęckiemu - w 100. rocznicę Jego bohaterskiej śmierci. Sylwetkę tego wybitnego lekarza i polskiego działacza narodowego na Górnym Śląsku przedstawił Jacek Kozakiewicz, wiceprezes ORL w Katowicach.                                                                                              

Dr Andrzej Mielęcki (1864-1920) był jednym z najbardziej znanych działaczy narodowych Górnego Śląska na początku XX wieku i jednym z 3 lekarzy Polaków w Katowicach.  Jego śmierć była jedną z przyczyn wybuchu II powstania śląskiego. Niezależnie od miejsca i grozy wydarzeń zawsze był tam, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. Uważał, że posłannictwem lekarza jest ratowanie ludzi, niezależnie od tego kim są, nawet za cenę swojego życia. 

Sesja odbyła się z udziałem gości. W imieniu JM Rektora SUM obecna była Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia – Stec, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony oraz w imieniu Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy – kierownik Referatu Rozliczeń i Programów Małgorzata Glinka.

 

Udostępnij