Informujemy, że zakończyliśmy dystrybucję środków ochrony indywidualnej otrzymanych z Fundacji Lekarze Lekarzom.

Pomoc została przekazana szpitalom, lekarzom dentystom, lekarzom pracującym w ramach POZ, NZOZ, AOS, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Udostępnij