Fundacja Pro Medico - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Fundacja Pro Medico ul. Grażyńskiego 49a, 40-129 Katowice, pok. 202

KRS 0000033233

Kontakt: 32 60 44 227, 605 088 580

Konto bankowe: ING Bank śląski S. A. Katowice - 93 1050 1214 1000 0007 0270 8629

 

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes Zarządu – Ireneusz Szymczyk

Członek Zarządu  - Stefan Kopocz

Członek Zarządu – Krzysztof Siemianowicz

PRACOWNICY:

Marta Wilk – e-mail: 

Katarzyna B. Fulbiszewska – e-mail: 

 

 1. Cele Fundacji 
 • organizowanie i sponsorowanie szkoleń specjalistycznych dla środowiska lekarskiego w kraju i za granicą, m.in. - w formie zajęć teoretycznych: (w formie zajęć praktycznych, w formie konsultacji  w zakresie posługiwania się nowoczesnymi) urządzeniami aparatury medycznej.
 • organizowanie przyjazdów specjalistów z zagranicy do Polski dla realizacji szkoleń j.w.
 • organizowanie krótkich wyjazdów polskich lekarzy na zajęcia warsztatowe do placówek medycznych za granicę.
 • doraźne wspomaganie placówek służby zdrowia - sektora publicznego i prywatnego poprzez zakup i pomoc w uruchomieniu sprzętu medycznego.
 • wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie zdrowia.
 • wspieranie towarzystw naukowych: - lekarskich i wspomagających medycynę.
 • współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów.
 • promocja medycznych nowości technicznych.
 • wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury fizycznej i sportu, a także promocja twórców kultury tegoż środowiska.
 • ustanowienie nagrody za najlepszą pracę poglądową na I i II° specjalizacji oraz doktorską i habilitacyjną.
 • wspomaganie finansowe Biblioteki Lekarskiej.
 • wspieranie inicjatyw proekologicznych.

2. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez organizowanie, sponsorowanie, finansowanie i dofinansowywanie form działania, i tak:

 • wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie zdrowia będzie realizowała poprzez finansowanie i dofinansowanie programów i projektów rozwiązań organizacyjnych związanych z przekształceniami własnościowymi,
 • wspieranie towarzystw naukowych polegać będzie na dofinansowaniu i finansowaniu inicjatyw związanych ze szkoleniem lekarzy,
 • współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów polegać będzie na partycypacji w kosztach poniesionych na realizację wspólnych przedsięwzięć,
 • promocja medycznych nowości technicznych realizowana będzie przez finansowanie i dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi i wystawiennictwa medycznych nowości technicznych, w tym komputeryzacji i nowych środków łączności stosowanych w medycynie,
 • wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury fizycznej i sportu oraz promocja twórców kultury tegoż środowiska realizowane będzie poprzez finansowanie i dofinansowanie form służących tym celom takim jak: zawody sportowe, turystyka, wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, konkursy i nagrody,
 • wspomaganie inicjatyw proekologicznych realizowane będzie poprzez finansowanie i dofinansowanie działań popularyzujących i doradczych.

 3. Dla zwiększenia środków na realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą.

 4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać umowy z przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami prawa handlowego, spółdzielniami ,spółkami prawa cywilnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą-zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, szkołami wyższymi , instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Fundacja Pro Medico wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033233.

Udostępnij