Przewodniczący: Rafał Kiełkowski

Członkowie: Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Michalak, Andrzej Postek, Żywisław Mendel, Stefan Madej, Przemysław Rosak, Oskar Bożek

Do zadań Komisji ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej należy w szczególności:

 1. opiniowanie przeznaczonych do zamieszczenia i zamieszczanych w piśmie Pro Medico oraz na stronie internetowej informacji,
 2. opracowanie projektu wydawnictw Śląskiej Izby Lekarskiej,
 3. współpraca z organami Izby, biurem, komisjami problemowymi,
 4. opracowanie projektu elektronicznej wersji Pisma Pro Medico,
 5. publikowanie w formie elektronicznej wydań Pisma "Pro Medico" oraz innych wydawnictw ŚIL,
 6. przedstawianie informacji istotnych dla członków samorządu w tym o szkoleniach, sympozjach, konferencjach, kursach organizowanych na obszarze ŚIL,
 7. przygotowywanie wiadomości o działalności organów ŚIL, Delegatur, Kół Samorządu, komisji problemowych,
 8. przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o bieżącej działalności Śląskiej Izby Lekarskiej,
 9. opracowanie projektu utworzenia portalu internetowego Śląskiej Izby Lekarskiej i innych nowoczesnych sposobów dostępu do informacji,
 10. nadzór nad stałym aktualizowaniem materiałów znajdujących się na stronie internetowej, przygotowywanych przez Biuro ŚIL, kancelarię prawną ŚIL, Rzecznika Prasowego ŚIL,
 11. utrzymywanie w należytym stanie technicznym strony internetowej,
 12. opracowywanie i analiza ankiet umieszczanych na stronie internetowej,
 13. wysyłanie newslettera,
 14. odczytywanie i wstępna analiza listów przychodzących na skrzynkę pocztową strony internetowej,
 15. realizacja zadań wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Opiekun komisji: Tomasz Gawlik

Kontakt: tel. 32 60-44-222, mail:  

Udostępnij