Przewodniczący: Rafał Sołtysek

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Gawron-Kiszka

Sekretarz: Stanisław Mysiak

Członkowie: Danuta Koturbasz, Alina Gutry, Bogumiła Żołędziowska-Galas, Krzysztof Szczechowski, Alicja Wrzoł, Jacek Kocot, Norbert Prudel, Jan Kłopotowski, Alina Stępnik-Mardzyńska, Eugeniusz Depta, Krzysztof Jarczok, Krystyna Bojanowska, Krystyna Skupień, Stefan August, Wojciech Bednarski, Lidia Netczuk, Artur Przybyłowski, Jacek Kozakiewicz, Antoni Dwornikz, Grzegorz Góral.

Do zadań Komisji Kultury należy:

  1. integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
  2. koordynowanie przedsięwzięć z zakresu fotografii, plastyki, literatury, muzyki, filmu w grupach roboczych Komisji Kultury,
  3. wnioskowanie do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o dofinansowanie poszczególnych imprez, wchodzących w zakres kompetencji Komisji Kultury.
  4. wydawanie opinii w sprawie wniosków o dofinansowanie kosztów udziału lekarzy, członków SIL w plenerach artystycznych.

Śląska Izba Lekarska szuka Lekarzy chętnych do śpiewania w chórze. Zgłoszenia przyjmuje pani dr Magdalena Gawron-Kiszka pod numerem telefonu 606-789-428.

Opiekun komisji: Małgorzata Piekarczyk

Kontakt: tel. 32 60-44-253, e-mail: m.sobolewska@izba-lekarska.org.pl


Udostępnij