Przewodniczący: Krzysztof Musialik

Członkowie: Rafał Sołtysek, Paweł Jasiński, Oskar Bożek, Jan Siwiec, Adam Błażelonis, Krystyna Kubicka, Gniewko Więckiewicz, Tomasz Kirmes, Anna Markowicz, Katarzyna Śmiłowska, Estera Dobrzyńska, Rafał Kiełkowski, Michał Kosowski, Bartłomiej Wróbel, Michał Dyrda, Jan Urban, Mateusz Plizga, Anna Koniewska, Joanna Bracik, Marcin Wojciechowski

Do zadań Komisji ds. Młodych Lekarzy należy:

  1. popularyzowanie zasad etyki lekarskiej wśród młodych lekarzy,
  2. nawiązywanie współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi w celu uzyskiwania bieżącej informacji na temat sytuacji młodych lekarzy i podejmowania odpowiednich działań interwencyjnych oraz ogólnych,
  3. proponowanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji,
  4. prezentowanie spraw środowiska młodych lekarzy na Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach
  5. rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką izby lekarskie oferują swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych,
  6. wspólne działania z organizacjami młodych lekarzy działającymi w ramach okręgowej izby lekarskiej,
  7. opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.

Opiekun komisji: Łukasz Włusek

Kontakt: tel. 32 60 44 288, mail:

Udostępnij