Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Dr Stefan KopoczOkręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Zadania:

1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rozpatruje skargi pacjentów na działanie lekarzy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym postawienie niewłaściwej diagnozy, zastosowanie niewłaściwego leczenia, itp. oraz na zachowanie niezgodne z zasadami etyki lekarskiej.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie posiada kompetencji do rozpatrywania roszczeń finansowych pacjentów. Rzecznik nie zasądza odszkodowań, zadośćuczynień ani nie rozpatruje reklamacji.

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem interwencyjnym i nie posiada kompetencji, by ingerować w prowadzony proces diagnostyczno-leczniczy.

4. Odpowiedzialności zawodowej przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej podlegają jedynie lekarze i lekarze dentyści w związku z wykonywaniem zawodu.

5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg na działanie lub zachowanie lekarzy dotyczące ich życia prywatnego.

6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem powołanym do rozpatrywania skarg na działalność i organizację placówek medycznych, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, rejestratorek bądź pozostałego personelu.

7. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest organem kontrolnym nad placówkami medycznymi, a prowadzi postępowania wyjaśniające w stosunku do konkretnych lekarzy.

8. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie kieruje pacjentów do leczenia, nie wskazuje placówek medycznych ani lekarzy, którzy udzielą danemu pacjentowi świadczeń medycznych, a także nie udziela porad w jaki sposób uzyskać konkretne świadczenia medyczne.

9. Skarga składana na lekarza lub lekarza dentystę musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL pacjenta,
 • adres do korespondencji,
 • jeśli skargę składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny/osoba wykonująca prawa zmarłego pacjenta – również imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tej osoby;
 • datę czynu – konkretną datę dzienną lub okres, w którym miało miejsce zdarzenie;
 • miejsce czynu – nazwę i adres placówki medycznej/gabinetu lekarskiego/praktyki lekarskiej, w której miało miejsce zdarzenie;
 • imię i nazwisko lekarza, jeśli jest znane;
 • opis zdarzenia;
 • jeśli wskutek zdarzenia pacjent podjął leczenie w innej placówce medycznej/gabinecie lekarskim – również wskazanie nazwy i adresu tejże placówki;
 • własnoręczny podpis pacjenta;
 • do skargi można załączyć kserokopię dokumentacji na poparcie twierdzeń skarżącego.   

10. Skargę można złożyć tylko i wyłącznie pisemnie poprzez:

 • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach, Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice;
 • złożenie osobiście w Informatorium – Biurze Podawczym Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach (parter);
 • przesłanie własnoręcznie podpisanej skargi (skan lub wyraźne i czytelne zdjęcie) za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

11. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ani pracownicy Biura Rzecznika nie przyjmują, ani nie protokołują skarg ustnych.

12. Pracownicy Biura Rzecznika nie udzielają porad prawnych, również tych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

13. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie jest biegłym, ani nie wydaje opinii dla pacjentów.

14. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje zastrzeżeń do opinii biegłych z zakresu medycyny – pozostaje to w kompetencji organu, który takiego biegłego powołał.

15. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie rozpatruje skarg ani odwołań dotyczących orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS, orzeczeń Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.

16. Strony postępowania mają prawo przeglądu akt, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku oraz wyrażeniu zgody przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Załącznik:

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres IX kadencji 2022-2026:

1. lek. Barańska Maria
2. lek. Bera Jacek
3. dr n. med. Biniszkiewicz Tomasz
4. dr n. med.Błażelonis Adam
5. dr n. med.Bon-Bałazińska Joanna
6. lek. dent. Brawańska-Gołuch Joanna
7. lek. Cebula-Byrska Ilona
8. lek. dent. Charciarek Urszula
9. prof. dr hab. n. med. Czecior Eugeniusz
10. dr n. med. Danik Andrzej
11. dr n. med.. Dawiec Grzegorz
12. dr n. med. Deska Mariusz
13. dr n. med. Dolczak Ludmiła
14. dr n. med.. Dosiak Małgorzata
15. dr n. med. Dugiełło Maciej
16. lek. dent. Faltus Krystyna
17. lek. Fischer Ireneusz
18. dr n. med.. dent. Frelich Henryk
19. dr n. med. Gałązka Andrzej
20. dr n. med.. Gawron Jacek
21. lek. Gładkiewicz Antoni
22. lek. dent. Gołuch Janusz
23. lek. Gomoliński Marek
24. dr n. med.Gruenpeter Paweł
25. dr n. med. Grzesiak-Kubica Ewa
26. dr n. med. Hadasik Franciszek
27. dr hab. n. med. Hendryk Stanisław
28. dr n. med. Jasiński Andrzej
29. dr n. med. Jurewicz-Bartczak Antonina
30. dr n. med.. Just Marek
31. lek. Kodrębski Jakub
32. dr n. med.. Kolebacz Bogdan
33. lek. Konieczny Dariusz
34. lek. Kopczyńska Barbara
35. prof. dr hab. n. med. Kopyta Ilona
36. lek. Kotrys Krzysztof
37. dr n. med.. Kowalski Tomasz
38. lek. Kowalski Tomasz
39. lek. Kozioł Wacław
40. lek. Kożuch Sławomir
41. dr n. med. Kryszczyszyn-Musialik Katarzyna
42. lek. Kubicka Krystyna
43. lek. Kuboszek Cezary
44. lek. dent. Lubaś-Nitecka Barbara
45. lek. Marczyński Antoni
46. dr n. med. dent. Mazur Marcin
47. dr n. med. Mąka Bogusław
48. lek. Migacz Włodzimierz
49. dr n. med. Mucha Ryszard
50 lek. Musialik Krzysztof
51. dr n. med. Nitecki Krzysztof
52. lek. dent. Pater-Jajdelski Rafał
53. dr n. med. Pieniążek Tomasz
54. dr n. med. Pikiewicz-Koch Anna
55. lek. Płazak Urszula
56. lek. Potempa Tomasz
57. lek. Przybyło Jacek
58. dr n. med. dent. Rogal Magdalena
59. dr n. med. Rogala-Poborska Iwona
60. dr n. med. dent. Rój Rafał
61. dr hab. n. med. Sobol-Milejska Grażyna
62. lek. Sojka-Kowalska Tatiana
63. lek. dent. Stańczyk-Franiel Anna
64. dr n. med.  Staszewska-Kwak Anna
65. dr n. med.  Stefański Władysław
66. lek. dent. Szajkowska-Kościńska Ewa
67. lek. Szczepański Jerzy
68. lek. Szostak Robert
69. lek. Teodorowicz-Rachuba Bogna
70. dr n. med.  Tiszler Adam
71. dr n. med.  Walczyńska-Dragon Karolina
72. lek. Wiąk Zbigniew
73. dr n. med.  Widziszowska Agnieszka
74. dr n. med.  Wojtaszek Henryk
75. dr n. med.  Wołkowski Janusz
76. dr n. med.  Wrocławska Beata
77. lek. Wyganowska-Kapryan Anna
78. dr n. med. Zajusz Aleksander
79. lek. Ziomek Mariusz

Godziny urzędowania Kancelarii OROZ:

pn, wt, czw - 8:00 - 16:00

śr - 8:00 - 17:00

pt - 8:00 - 15:00

Kontakt 

(32) 6044240

Udostępnij