Zapraszamy do udziału w Zjeździe Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie rocznik 1978-1984, który odbędzie się 14 września 2019 r. w Krakowie. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.mp.pl/35lecie1984

Komitet Organizacyjny: 

Ewa Pałuba ()       

Andrzej Fugiel (, tel. 604 299 111)

Udostępnij