Wyrazy szczerego i  głębokiego współczucia 

dr. n. med. Adamowi Dyrdzie 

Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Lekarskiego 

z powodu śmierci

Brata

składają

dr n. med. Tadeusz Urban 
Prezes ORL w Katowicach 
wraz z Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej,
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego
oraz
dr Stefan Kopocz
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
wraz z Zastępcami.  

 

 

 

Udostępnij