Panu prof. Michałowi Holeckiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają

pracownicy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Udostępnij