Wyrazy głębokiego współczucia
dla Naszej Koleżanki Pani dr Jolanty Kitowskiej-Koterla i Jej Rodziny
z powodu śmierci 

Mamy śp. Aliny Kita

składają

Jan Duława i Jan Szewieczek

z Zespołami
Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz Geriatrii GCM w Katowicach

Udostępnij