Polityka prywatności i cookies - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

IINFORMACJA DLA UZYTKOWNIKA SERWISU ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Śląska Izba Lekarska, wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. W Polityce Prywatności wyjaśniamy stosowane przez Śląską Izbę Lekarską zasady gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49 a

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO SKONTAKTOWAC ZE ŚLĄSKĄ IZBĄ LEKARSKĄ

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez:

 1. E- mail:
 2. Drogę pocztową na adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
 3. Za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.izba-lekarska.org.pl

W Śląskiej Izbie Lekarskiej jest powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez:

 1. E- mail
 2. Drogę pocztową na adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
 3. Za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.izba-lekarska.org.pl

SKĄD POZYSKIWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane mogą być pozyskiwane:

 1. Bezpośrednio od Państwa lub osób upoważnionych przez Państwa;
 2. Od innych podmiotów upoważnionych do tego z mocy prawa;
 3. Od podmiotu, który Państwo reprezentujecie;
 4. Przez formularz na stronie http://www.izba-lekarska.org.pl

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Realizacji ustawowych zadań Śląskiej Izby Lekarskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. Finansowo księgowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
 3. Obsługi Państwa korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO;
 4. Archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. Realizacji i obsługi umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 6. Dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 7. Informowania członków samorządu lekarskiego o swojej działalności, w tym organizowanych szkoleniach, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli organów Śląskiej Izby Lekarskiej;
 8. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZA ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Śląska Izba Lekarska może przetwarzać w szczególności następujące dane:

 1. Zbierane i przetwarzane w zakresie wymagań rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz w  celach wspomagających prowadzenia rejestru;
 2. Zbierane i przetwarzane w zakresie wymagań rejestru ogłoszeń i rejestru dostępności miejsc specjalizacyjnych oraz w celach wspomagających rejestry;
 3. Wymagające wsparcia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (szkolenia, konferencje, wydarzenia integracyjne i inne zgodne z zakresem statutowym;
 4. Niezbędne przy utrzymywaniu w należytej sprawności infrastruktury fizycznej oraz teleinformatycznej (umowy z wykonawcami usług technicznych, informatycznych administracyjnych).

JAK SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ ORAZ W SERWISIE E-LEARNING

Dane osobowe podane na platformie internetowej oraz w Serwisie E-Learning będą wykorzystywane do wspomagania zadań Śląskiej Izby Lekarskiej według następujących zasad:

 1. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne i opiera się na zgodzie, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności platformy internetowej oraz Serwisu E -Learning.
 2. Państwo udostępniają przy rejestracji swoje dane poprzez wypełnienie pól wymaganych i pól opcjonalnych.
 3. Dane zawarte w polach wymaganych są niezbędne do świadczenia usług, natomiast dane osobowe w polach opcjonalnych są przydatne do poprawy jakości usług i komunikacji oraz umożliwiają Śląskiej Izbie Lekarskiej w najlepszy sposób spełniać potrzeby Państwa korzystających z platformy internetowej lub Serwisu E-Learning (dalej Użytkownik) i informować nowych wydarzeniach i usługach.

JAKIE SĄ METODY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ ORAZ SERWISIE E-LEARNING

 1. Dane osobowe są zbierane drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny;
 2. Dane osobowe nie są zbierane w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Śląska Izba Lekarska z siedzibą pod adresem Katowice, ul. Grażyńskiego 49a.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 6. dostosowania zawartości strony internetowych lub Serwisu E-Learning do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 7. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 8. W ramach strony internetowej oraz Serwisu E-Learning stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach platformy internetowej oraz Serwisu E-Learning są stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 10. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy internetowej i Serwisu E-Learning, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 11. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 12. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej i Serwisu E-Learning;
 13. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 14. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 16. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i Serwisie E-Learning.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem reklamodawców oraz partnerów.
 18. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 19. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl/.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzanie w oparciu między innymi o następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 2. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018, poz. 168);
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018, poz. 617);
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. Podmioty lub organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
 2. Pracownicy i współpracownicy Śląskiej Izby Lekarskiej upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. Podmioty, którym Śląska Izba Lekarska powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 4. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w tym w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu teleinformatycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i  kurierskie);
 5. dostawcy usług prawnych i doradczych- w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z  prowadzoną przez Śląską Izbą Lekarską działalnością i obrony przed roszczeniami;
 6. zleceniodawcy, z którymi Śląska Izba Lekarska zawarła umowy na świadczenie usług.

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ:

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

CZY DANE SĄ PROFILOWANE

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.

JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Śląska Izba Lekarska zapewnia prawa:

 1. Dostępu Państwa do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania Państwa danych osobowych;
 3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz tylko w sytuacji kiedy nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;
 4. Przenoszenia danych osobowych, jednakże w sytuacji, kiedy takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Śląską Izbę Lekarską, w przypadku nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

JAKIE JEST BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Śląska Izba Lekarska stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Śląska Izba Lekarska zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Śląskiej Izbie Lekarskiej zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia fizyczne personalne, organizacyjne, teleinformatyczne i personalne.

Śląska Izba Lekarska zastrzega sobie prawo do zmian w treści Informacji w sytuacji zmian w  przepisach prawnych lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno- informatycznych.

Ostatnia wersja: 02 grudnia 2019 r

Dodatkowe informacje dotyczące prywatności są zawarte w Polityce Prywatności Śląskiej Izby Lekarskiej

 slaska-izba-lekarska---polityka-prywatnosci.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NEWSLETTERA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, e-mail: .
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: . Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 • pocztą tradycyjną na adres Administratora,
 • wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przesłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera lub do momentu wycofania zgody.
 4. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Gdy uzna Pan/Pani, iż Śląska Izba Lekarska w Katowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - plik word