Od 01.05.2012 r. rejestr praktyk prowadzony jest w formie elektronicznej na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ gdzie każda praktyka posiada założoną księgę rejestrową. Lekarz chcący zaktualizować dane w księdze rejestrowej swojej praktyki, chcący dokonać rejestracji bądź wykreślenia praktyki korzysta z powyższej strony internetowej używając swojego konta.

Lekarze, którzy składali wnioski dot. praktyki po 1 kwietnia 2013 posiadają już założone konta w systemie RPWDL. Login można sprawdzić w swojej poczcie mailowej lub zadzwonić do ŚIL (Dział Prywatnych Praktyk tel. 32 60 44 220).

1 9

Lekarze, którzy nie mają konta muszą dokonać rejestracji konta w systemie. W tym przypadku należy podać swoje dane i wymyślić login oraz hasło.

2 3

Po wypełnieniu powyższego formularza rejestracyjnego przyjdzie link aktywacyjny na maila, należy w niego kliknąć i konto zostanie aktywowane. 

Po założeniu konta można rejestrować, dokonywać zmian i całkowicie wykreślić praktykę.

Opłata za wniosek o wpis do rejestru praktyk lekarskich wynosi  118,00 zł, natomiast opłata za wniosek o zmianę wynosi 59 zł (potwierdzenie opłaty należy załączyć do wniosku zgodnie z poniższą instrukcją).
Konto: 12 1050 1214 1000 0022 0712 6737

 

DALSZE KROKI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ - KLIKNIJ TUTAJ

 

Prosimy zapoznać się z poniższymi pozycjami przed rejestracją praktyki

1. DOKUMENTY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAKTYKI:

2. SANEPID I ODPADY

Odpady

załączniki - odpady medyczne

-  Rozporządzenie ws. Postępowania z Odpadami Medycznymi
-  Ustawa o odpadach z 14.12.2012
-  Rozporządznie MŚ z 22.01.2014 w sprawie dokumentu potw. unieszkodliwienie odpadów
-  Ustawa o odpadach z 16.04.2020
-  Zbiorcze zestawienie wytwarzanych odpadów - formularz przykładowy
-  Karta przekazania odpadu
-  Karta ewidencji odpadu
-  Zbiorcze zestawienie wytwarzanych odpadów-formularz
-  Rozporządzenie MŚ w sprawie wzorów dokumentów
-  Rozporządzenie MŚ w sprawie informacji i wzorów formularzy
-  Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów

Kontrole wewnętrzne

załączniki - kontrole wewnętrzne
-  Rozp MZ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
-  Przykładowy protokół kontroli wewnetrznej 2
-  Przykładowy protokół kontroli wewnetrznej 1
-  Rozp. w spr. prowadzenia kontroli wew.
-  Rozp. w spr. dokumentowania prowadzenia kontroli wew

Opinia prawna dot. wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla praktyk

załącznik:
-  Rozp. MZ w sprawie wymogów sanitarnych

Informacje w zakresie sprawozdania i opłat za korzystanie ze środowiska

Profilaktyka zranień

załączniki - profilaktyka zranień
-  RAPORT
-  Rozp MZ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Czas przechowywania sterylizowanych narzędzi i sprzętu

załączniki - Czas przechowywania sterylizowanych narzędzi i sprzętu
-  KS 39-13 - odpowiedź_PZH
-  KS 39-13 - GIS termin wazności sterylizowanych narzędzi

Zakaz palenia - regulacje prawne

załączniki - zakaz palenia
-  Ustawa antynikotynowa

Sanepid w pytaniach i odpowiedziach

3. KASY FISKALNE

Kasy fiskalne - archiwum

4. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

załączniki - obowiązki sprawozdawcze
-  Sprawozdawczość - pismo z ŚUW
-  Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki lekarskie

5. DANE OSOBOWE W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

załącznik - dane osobowe w praktyce lekarskiej

-  Polityka bezpieczenstwa

6. MOJA PRAKTYKA - informacje NIL

7. ARCHIWIZACJA

Udostępnij