Prawo wykonywania zawodu dla lekarza/lekarza dentysty z UE - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Uznanie formalnych kwalifikacji i przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP

Postępowanie w sprawie uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywania zawodu na obszarze RP.

W celu uznania formalnych kwalifikacji, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

1.„Wniosek  o uznanie formalnych kwalifikacji, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków ŚIL oraz wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów” (formularz wniosku W-2A)

2. Dowód osobisty (oryginał do wglądu) lub kserokopia paszportu (oryginał do wglądu).

3. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych – ważne 3 miesiące od daty wystawienia (druk orzeczenia).

4. Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów, zawierający apostille (oryginał do wglądu)

5. Kserokopia dokumentów określających przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik  do dyplomu) zawierający apostille (oryginał do wglądu).

6. Kserokopia prawa wykonywania zawodu, dot. lekarza/lekarza dentysty, który wykonywał zawód na terenie Państwa członkowskiego UE.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg wykonywania zawodu

8. Zaświadczenie o postawie etycznej – dokument wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego UE innego niż RP, potwierdzający że spełnione są wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza/lekarza dentysty, oraz że prawo wykonywania zawodu nie zostało zawieszone bądź, że lekarz/lekarz dentysta nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu ważnego przewinienia zawodowego – ważne 3 miesiące od daty wydania;
w sytuacji braku właściwego organu wydającego ww. zaświadczenie – wyciąg z rejestru skazanych w państwie, w którym lekarz/lekarz dentysta wykonywał zawód poza terytorium RP.

9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)  tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji  o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel 22 559-13-42;
e-mail .

Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:

– świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim

– świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP,   LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego.

Jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin był złożony w języku polskim.

10. Dwa zdjęcia biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej uzyskane z zakładu fotograficznego wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które należy przesłać na adres  (wytyczne dot. zdjęć)

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale wraz z ich kserokopiami.

 

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Załącznik: wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

Kontakt: Dział Rejestru

parter

tel. 32 6044210

Udostępnij