Prawo wykonywania zawodu po stażu podyplomowym dla cudzoziemca - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – cudzoziemca – po ukończeniu stażu podyplomowego

Postępowanie dotyczy lekarza cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej” (druk wniosku W-2B)
 2. Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 3. Ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające kartę czasowego pobytu przedkładają również decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania (druk orzeczenia)
 5. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
 6. Karta stażu podyplomowego
 7. Decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Kserokopia świadectwa złożenia z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK (oryginał do wglądu) – pierwszy zdany egzamin
 9. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) wydawane przez – Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel. 022 559-13-42 (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych studiujących w języku polskim).
 10.  Dwa zdjęcia biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej     uzyskane z zakładu fotograficznego wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które należy przesłać na adres  (wytyczne dot. zdjęć)
 11. oświadczenie RODO (druk oświadczenia)

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty można odebrać wyłącznie osobiście.

Załączniki:

Udostępnij