Na staż - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE:

Dokumenty przyjmowane są w komplecie.

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Dokumenty na staż przyjmowane są do 28 lipca 2023 r.

W celu zaliczenia dodatkowych punktów za publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy przedłożyć zaświadczenie z Głównej Biblioteki Lekarskiej, poniżej link:

https://www.gbl.waw.pl/p/potwierdzenie-udzialu-w-publikacjach-naukowych

 W celu zaliczenia dodatkowych punktów za uczestnictwo w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, należy przedłożyć zaświadczenie podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

W celu sprawdzenia statusu OPP danego podmiotu, prosimy skorzystać z wyszukiwarki podmiotów KRS dostępnej pod adresem:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

lub w wykazie MZ: wykaz-fundacji-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia.-1.xlsx

 

Śląska Izba Lekarska proponuje stażystom grupowe UBEZPIECZENIE NA CZAS ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO. Przystąpić do ubezpieczenia można poprzez formularz, który znajduje się pod linkiem: https://inter-direct.pl/ubezpieczenie_studenta?course=4ed282859fb261a0ec9211dcf26c7015

 

INFORMACJA SMK

ABSOLWENCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PRZYSTĄPIĆ DO LEK-u LUB LDEK-u PO RAZ PIERWSZY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POTWIERDZENIA SWOJEJ TOŻSAMOŚCI W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

W celu potwierdzenia tożsamości, absolwenci powinni przedstawić osobiście w izbie lekarskiej następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości zgłoszony na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień
  • oryginał dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim i uzyskanie tytułu zawodowego lekarz lub pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym i uzyskanie tytułu zawodowego lekarz dentysta
  • wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek ze strony SMK (tzw. wniosek papierowy)

 

POTWIERDZIĆ TOŻSAMOŚĆ W IZBIE LEKARSKIEJ BĘDZIE MOŻNA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO 14 LIPCA 2023 r. DO GODZ. 14.30 (PIĄTEK)

Termin ten wynika z decyzji Centrum Egzaminów Medycznych (CEM)

 

Uwaga! Uzyskanie uwierzytelnienia w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o egzamin LEK/LDEK. Tym samym, po uzyskaniu akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „ABSOLWENTA”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, odpowiednio do dnia:

  • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

Powyższa informacja dotyczy tylko i wyłącznie absolwentów nie posiadających w ogóle konta w systemie SMK.  

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ

 

Po założeniu konta w SMK, należy:

1. wybrać „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień”,

2. uzupełnić wniosek o modyfikację uprawnień lub zweryfikować dane jeśli automatycznie przeniosły się do formularza,

3. zwrócić uwagę na: „Dodatkowe informacje” w rubryce:

  • „Grupa biznesowa” – z listy wybrać hasło „Absolwent”
  • „Grupa funkcjonalna” – z listy wybrać hasło „Użytkownik”

4. wybrać jednostkę akceptującą wniosek – właściwą ze względu na miejsce złożenia „Wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego (W-1),

5. wypełnić wszystkie pola w części „Uczelnia” – WAŻNE!! w przypadku uzyskania zaświadczenia o ukończeniu uczelni o ile dyplom nie został wydany: w polu numer dyplomu i data wydania dyplomu należy wpisać odpowiednio „numer zaświadczenia” lub w przypadku jego braku „bez numeru” i datę wydania zaświadczenia,

6. wybrać „zapisz wniosek o modyfikację uprawnień”,

7. wybrać „dalej” przechodząc do podglądu wniosku,

8. w sposobie złożenia wniosku należy wybrać „złóż wniosek papierowy” (absolwenci składają wyłącznie wnioski papierowe),

9. wydrukować wniosek i własnoręcznie podpisać.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19239, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail .

OSOBY, KTÓRE W SYSYTEMIE SMK POSIADAJĄ JUŻ KONTO W ROLI „STUDENTA”, NIE SKŁADAJĄ PONOWNIE NOWEGO WNIOSKU W ROLI „ABSOLWENTA”.

 

Załączniki:

Udostępnij