Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
CZAS WYPOCZYNKU
Aktualności
14.08.2018

Przed nami VI edycja Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej lekarzy „PhotoArtMedica 2018” organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie. Prace konkursowe można zgłaszać do 22 września 2018 roku w trzech kategoriach: „Człowiek i krajobraz”, „Fotografia medyczna” oraz „Temat wolny”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.photoartmedica.pl

13.08.2018

Zapraszamy na kursy przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji. Są jeszcze wolne miejsca na kursy w terminach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. i od 03.09.2018 do 07.09.2018r. Więcej szczegółów pod linkiem: 

www.izba-lekarska.org.pl/1217-ratownictwo_medyczne_kurs_specjalizacyjny

10.08.2018

Od sierpnia można korzystać z nowo otwartego Informatorium ŚIL, które znajduje się na parterze Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a. Po prawej stronie od wejścia głównego została wydzielona specjalna przestrzeń, by lekarze mogli łatwiej i szybciej załatwiać swoje sprawy.

 

 

 

02.08.2018

Przedstawiamy sprawozdanie ze spotkania „Warunki pracy i kształcenia lekarza w Polsce” z udziałem przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Efektem spotkania jest wspólne stanowisko przedstawicieli największych organizacji zrzeszających i reprezentujących lekarzy w Polsce.

 

01.08.2018

Informujemy, że 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1375). Ustawa w art. 11 przewidziała, że przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. począwszy od 1 sierpnia 2018 r.):

01.08.2018

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1375), która wprowadza zmiany w ustawie o działalności leczniczej. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, lekarz, który składa wniosek do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obowiązany jest złożyć oświadczenie o następującej treści:

01.08.2018

Informujemy, że 1 sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przewidująca podwyżki wynagrodzenia dla:

-       lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury,

-       lekarzy posiadających specjalizację.

 

9 sierpnia 2018 roku ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 24 sierpnia 2018 roku. Dopiero po tym terminie lekarze będą mogli składać oświadczenia, które uprawnią ich do zwiększonego wynagrodzenia.

31.07.2018

Amalgamat - informacje o zasadach stosowania i postępowania z odpadami amalgamatu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci.
Informacja Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

30.07.2018

Pani

Jolancie Wojewodzie


szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

 

Ojca

 

składają

 

Tadeusz Urban

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

Renata Wrońska

Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej 
wraz z pracownikami

30.07.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


śp. dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka


w latach 2000–2009 przewodniczącego i prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

przez lata członka Naczelnej Rady Lekarskiej oraz jej wiceprezesa,

wieloletniego członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Lekarzy,

w latach 2007–2008 oraz 2011–2012 podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia,

znakomitego chirurga, zaangażowanego w pracę na rzecz samorządu lekarskiego.


Żonie Ewie Gwiazdowicz-Włodarczyk,

Rodzinie oraz Bliskim


w imieniu członków Śląskiej Izby Lekarskiej,

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Prezes Tadeusz Urban

 

wraz z Okręgową Radą Lekarską w Katowicach

 

26.07.2018
Ponad czterdziestu przedstawicieli szpitali miejskich i powiatowych oraz ich organy założycielskie apelują do Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia. To efekt spotkania, które miło miejsce 3 lipca br. w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich. W tym posiedzeniu uczestniczył również Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Tadeusz Urban. Podczas spotkania przedstawiono i przedyskutowano najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania szpitali.
Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
kancelaria Iurisco
Newsletter
Ankiety
Jak prowadzisz dokumentację medyczną?
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości