Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
GRATULACJE DLA ZASŁUŻONYCH GLIWICKICH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW - 28.06.2017
Aktualności
19.07.2017

Wykonując uchwałę Nr 49/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 czerwca 2017r. publikujemy poniżej frekwencję delegatów ŚIL w Katowicach w posiedzeniach VII kadencji.

17.07.2017

Przedstawiamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Macieja Hamankiewicza wraz załącznikami:
- Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2017r. do okręgowych rad lekarskich
- Apel Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Jednocześnie informujemy, że Śląska Izba Lekarska od wielu lat w swych apelach i stanowiskach zwracała wielokrotnie uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, co jest przedmiotem w/w apeli.
Poniżej niektóre z nich.

15.07.2017

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Gliwicach, otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.
Prezydent Miasta Gliwice nie podziela zaniepokojenia ŚIL pogarszającą się sytuacją w mieście. Potwierdza eskalację napięć dotyczących spraw pracowniczych w Gliwickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz wyraża chęć współpracy z Izbą w zakresie zażegnania konfliktów.
W odpowiedzi prezes ORL Jacek Kozakiewicz zadeklarował gotowość mediacji (za zgodą zainteresowanych stron).

DIP

13.07.2017

Ze względu na brak dostawy prądu w dniu 18 lipca 2017r. Śląska Izba Lekarska będzie nieczynna. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Sekretariat ŚIL

13.07.2017

W związku z kierowanymi do lekarzy i lekarzy dentystów propozycjami zamówienia i zakupu książek drogą telefoniczną, uprzejmie prosimy o rozwagę w przyjmowaniu ww. ofert.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z otrzymanymi propozycjami, prosimy o kontakt z Zespołem Radców Prawnych ŚIL.


07.07.2017

Uzupełnienie zapytania ofertowego na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach

Śląska Izba Lekarska informuje, iż warunki zapytania ofertowego zostają uzupełnione poprzez możliwość wniesienia wadium także w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie ww. gwarancji, należy złożyć w Sekretariacie ŚIL oryginał dokumentu, z kolei kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.


Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty ŚIL (inwestorowi) pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez ŚIL w terminie związania ofertą w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu  ofertowym.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.07.2017 r.

 

12.06.2017

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach obejmujących:                                                                              
remont i modernizację pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, hydrantowej, elektrycznej i niskoprądowej.

07.07.2017

Zapraszamy serdecznie lekarzy, lekarzy dentystów oraz nauczycieli akademickich i studentów uniwersytetów medycznych do udziału w V Międzynarodowym Salonie Fotografii Artystycznej Lekarzy "PhotoArtMedica 2017" www.photoartmedica.pl

04.07.2017

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zapraszają do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sytuacja Prawna Osób Wykonujących Zawody Medyczne”, która odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. w siedzibie DIL przy al. Matejki 6 we Wrocławiu

03.07.2017

VI Otwarte Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym - 14-16.07.2017, Tychy.

19.06.2017

Zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Ślaską Izbę Lekarską w Katowicach.

Poprzednia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna Koniec >>
Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości