UWAGA! Ważna informacja! - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

AKTUALIZACJA (06.11.br): Informujemy, że ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. 2020 poz. 1493) dodano w ustawie  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 47 ust. 3b stanowiący, że orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej, na której przebieg na ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Jednocześnie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (zwana dalej ustawą), która czeka na wejście w życie, wprowadza zmianę brzmienia art. 47ust. 3b. Zgodnie z nową regulacja orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej będzie wydawał lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. lekarz orzecznik ZUS).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ustawy orzeczenia wydane przez lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych przed dniem jej wejścia w życie, zachowują ważność.

 ***

INFORMUJEMY: Wobec niespójności (sprzeczności) w zapisach ustawy, nie jesteśmy w stanie pomóc w wypełnieniu oświadczenia. W razie wątpliwości interpretacyjnych należy zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. Po uzyskaniu interpretacji przez ŚIL zostanie ona niezwłocznie opublikowana.

***

Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści!

W związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo Ministrowi Zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2. 

Ponieważ izby lekarskie nie posiadają danych, świadczących o podstawie wyłączenia lekarza bądź lekarza dentysty ze skierowania do takiej pracy, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia i przesłanie go na adres  (prosimy w treści maila podać imię i nazwisko) lub dostarczenie go osobiście do siedziby ŚIL i pozostawienie w Informatorium w godzinach pracy izby.

 

Oświadczenie do pobrania

 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

2) kobiety w ciąży;

3) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

4) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w pkt 7 powyżej wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

O wypełnienie oświadczenia prosimy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy spełniają przynajmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów wyłączenia ze skierowania do pracy – POZA KRYTERIUM WIEKU.

 

CZYNNI ZAWODOWO LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI, TJ. KOBIETY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60 ROK ŻYCIA I MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY UKOŃCZYLI 65 ROK ŻYCIA PROSZENI SĄ O NIESKŁADANIE OŚWIADCZEŃ - ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA SAMODZIELNIE USTALI NA PODSTAWIE NR PESEL WIEK LEKARZA.

 

Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże okręgowa izba przekaże wojewodzie/Ministrowi Zdrowia wykaz lekarzy i lekarzy dentystów z pominięciem wyłącznie tych, którzy złożą oświadczenie oraz tych, którzy ukończyli 60/65 rok życia. Złożone oświadczenia zostaną przekazane wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia WYŁĄCZNIE w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku. 

 

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród

Koleżanek i Kolegów,

żeby nie dochodziło do wadliwych skierowań przez wojewodę!

 

Na przygotowanie listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać powołani do pracy przy pacjentach chorych na COVID-19 ustawa przewiduje jedynie 7 dni od otrzymania od wojewody / Ministra Zdrowia wezwania do przedłożenia listy przez samorządy lekarskie. Z uwagi na krótki termin, prosimy osoby podlegające wyłączeniu o bezzwłoczne przesłanie oświadczenia. Termin przekazania listy jest aktualnie nieznany, dlatego oświadczenia będą zbierane do odwołania.

Udostępnij