Prawo wykonywania zawodu na staż podyplomowy - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisania na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu (druk wniosku W-1)
 2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni
 3. Suplement do dyplomu - kserokopia
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wydania (druk orzeczenia)
 5. 1 zdjęcie biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej uzyskane z zakładu fotograficznego, które należy przesłać na adres  (wytyczne dot. zdjęć)
 6. Dowód osobisty do wglądu
 7. Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu (druk oświadczenia)
 8. Oświadczenie zdjęcie (druk oświadczenia)
 9. Oświadczenie - aktualizacja danych (druk oświadczenia)
 10. Oświadczenie RODO (druk oświadczenia)
 11. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-42; e-mail  Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:
 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP,  LDEK są zwolnione z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;

jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin był złożony w języku polskim.

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Załącznik:

wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

upoważnienie do odbioru dokumentów

Kontakt: Dział Rejestru

parter, poziom -1

tel. 32 6044213, 32 6044216

Udostępnij